Çözüm Ortağı İnteraktif Medya Basın Yayın Hiz. A.Ş.

Hizmet Binası İçerisinde Yer Alan Güvenlik Kameraları Hakkında Aydınlatma Metni

 

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Çözüm Ortağı İnteraktif Medya Basın Yayın Hiz. A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.

 

Ofisimiz içerisindeki giriş kapısı, çalışma alanları hizmet alanında bulunan toplam 5 adet güvenlik kamerası vasıtasıyla ve bina güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi Çözüm Ortağı İnteraktif Medya A.Ş. bilgi işlem birimi tarafından denetlenmektedir.

 

Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5. Maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

 

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Çözüm Ortağı İnteraktif Medya Basın Yayın Hiz. A.Ş. nin elektronik posta üzerinden “info@cozumortagi.com.tr” e-posta adresine iletebilirsiniz.

VERİ SORUMLUSU KİMLİĞİ:

Çözüm Ortağı İnteraktif Medya Basın Yayın Hiz. A.Ş

Çağrı Merkezi:  444 6 498  E-mail; info@cozumortagi.com.tr

 

hissedilebilir yüzey kır düğünleri ingilizce kursları izmir malatya araç kiralama elazığ oto kiralama karşıyaka satılık daire